November 26th, 2016

Мова

К вопросу о польском происхождении слова "мова"
                 
Как мы знаем, украинцы категорически отрицают очевидное западнославянское (польское) происхождение слова "мова" - одного из тех 17 000 слов, что украинский язык заимствовал из польского. И вот читаю "Свентокшиские проповеди" XIII века - древнейший образец польского языка - и буквально через слово встречаю там производные от слова "мова" -  "мови, змовил":
           
I zmowił to słowo
anjeł zmówił ta wszytka słowa
(Kazanie na Dzień Świętego Michała)
       
I zmówił Syn Boży słowa wielmi znamienita
I mówi Syn Boży: wstań!
bo mówi to słowo
I mówi pirzwiej siedzącym: wstań!
A wtóre [wstań!] mówi Bóg miłościwy leżącym
wstań! mówi Bóg śpiącym
A cztwarte to to słowo mówi Bóg
(Kazanie na Dzień św. Katerzyny)
           
O nichże mówi Jeremijasz
Bo jako mówi Gregorius
A przeto mowi ta to słowa
(Kazanie na dzień Bożego Narodzenia)
           
И это, напомню, XIII век - в восточнославянских языках слова "мова" и производные от него (навроде "мовить, немовля, змова, намова") встречаются только с XV века!  При этом у украинцев хватает наглости называть польское "mowa" "заимствованием из украинского языка":
           
Польське mowa, наймовірніше, запозичене з української (отсюда)
           
А  почему не из белорусского, спрашивается? В белорусском языке тоже слово "мова" есть...